skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

A fost modificat și actualizat art.113 alineatul 4 din OG 29/2011, după cum urmează:

(4) Pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin. (2), inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal.

Iar alineatul 5: Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin. (4), sunt nule de drept

Ceea ce înseamnă că, cei care vor să vândă o casă, un teren sau o mașină, nu vor putea până nu își vor achita toate datoriile la primărie (exemplu amenzile).

Așadar, ATENȚIE la amenzi sau restanțe către bugetul local al Comunei Târnava.

Back To Top