skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Preschimbarea permisului de conducere auto

– Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
– fișa medicală (formular tip A sau formular tip B, avizată de o policlinică medicală autorizată) în
original și copie;
– actul de identitate original și copie xerox;
– dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
– permisul de conducere auto în original;
– Dosar plic (carton).

Atenție! Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Eliberarea unui nou permis de conducere în cazul modificării domiciliului

– Cerere pentru preschimbarea permisului de conducere românesc;
– fișa medicală (formular tip A sau formular tip B, avizată de o policlinică medicală autorizată) în
original și copie;
– actul de identitate original și copie xerox;
– dovada de plată a contravalorii permisului de conducere auto (chitanță C.E.C.);
– permisul de conducere auto în original;
– dosar plic (carton).

Atenție! Documentele se depun numai de către titularul din acte, în lipsa acestuia numai cu împuternicire notarială specială pentru altă persoană.

Back To Top