skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Notă de Informare

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

    Compartimentul Taxe și Impozite din cadrul Primăriei Târnava,  în calitate de operator, prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră doar în scopul
administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Primăriei Târnava. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar destinatarilor legali, în situațiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală.
    În condițiile prevăzute de R.G.P.D. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces,
  • dreptul la rectificare asupra datelor,
  • dreptul la portabilitatea datelor,
  • dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere competente. 

 Pentru orice întrebări sau nelămuriri se poate contacta responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal,la sediul instituției.
 Totodată, vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal în scopul administrării creanțelor fiscale datorate bugetului local al Primăriei Târnava reprezintă o obligație legală, consecința nerespectării acestei obligații fiind sancțiunile contravenționale/penale prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală și Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sau, după caz, neacordarea facilităților fiscale.

ANUNȚURI OBLIGAŢII FISCALE

 Decizii impunere ,
 Înștiințări de plată ,
 Decizii accesorii.

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE
 În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pocedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

PERSOANE FIZICE
PERSOANE JURIDICE

  Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Târnava ,compartimentul de taxe și impozite.Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

Back To Top