skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 82/2020 privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2021

HCL 81/2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 80/2020 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021 pentru sectiunea de functionare

HCL 79/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2020

HCL 78/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna ianuarie 2021

HCL 77/2020 privind instrumentarea proiectului „Consolidarea capacitatii unitatilor de invatamant din Comuna Tarnava in vederea gestionarii situatiei de pandemie generata de virusul SARS-COV-2” cu finantare din fonduri publice nerambursabile obtinute prin programul operational infrastructura mare 2014-2020, obiectivul specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare Covid – 19

HCL 76/2020 privind instrumentarea proiectului „Dotarea unitatilor de invatamant din Comuna Tarnava pentru asigurarea accesului elevilor la procesul de invatare in mediul online” cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul Operational Competitivitate, Actiunea 2.3.3 – Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC sistemice in domeniul e-educatie, e-incluziune, e-sanatate si e-cultura – Sectiunea E-EDUCATIE

HCL 75/2020 privind vanzarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren intravilan arabil de 195 mp, proprietatea privata a Comunei Tarnava, inscris in C.F. nr. 101164 Tarnava, nr. cadastral 101164

HCL 74/2020 privind desemnarea unui reprezentant in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONORD SIBIU”

HCL 73/2020 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tarnava in Consiliul de administratie la Liceul Tehnologic Stanescu Valerian Tarnava

HCL 72/2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 71/2020 privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tarnava

HCL 70/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2020

HCL 69/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna decembrie 2020

HCL 68/2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Tarnava

HCL 67/2020 privind alegerea membrilor comisiei de validare a Consiliului Local al Comunei Tarnava

HCL 66/2020 privind stabilirea si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Tarnava pe principalele domenii de activitate

HCL 65/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna noiembrie 2020

HCL 64/2020 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 63/2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2020

HCL 62/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2020

HCL 61/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna octombrie 2020

HCL 60/2020 privind acordarea facilitatii fiscale de anulare a accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare principale restante la 31.03.2020, inclusiv datorate bugetului local al Comunei Tarnava si a procedurii de anulare a acestora

HCL 59/2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 58/2020 privind completarea anexei la HCL 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 57/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III si IV al anului 2020, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea listei de investitii pe anul 2020

HCL 56/2020 privind aprobarea participarii Comunei Tarnava, judetul Sibiu la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei)

HCL 55/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2020

HCL 54/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna septembrie 2020

HCL 53/2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Tarnava, judetul Sibiu

HCL 52/2020 privind revocarea HCL nr. 22/2020 (atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarnava a unui imobil – teren, situat in intravilanul Comunei Tarnava, judetul Sibiu)

HCL 51/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul III al anului 2020, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea listei de investitii pe anul 2020

HCL 50/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna august 2020

HCL 49/2020 privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „NORD TRANS”

HCL 48/2020 privind aprobarea, in principiu, a vanzarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 47/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Politiei locale in Comuna Tirnava, judetul Sibiu

HCL 46/2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2020

HCL 45/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului local Tarnava din luna iulie 2020

HCL 44/2020 privind aprobarea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru anul 2020, la S.C. ECO-SAL S.A. Medias

HCL 43/2020 privind constituirea Comisiei locale de ordine publica la nivelul Comunei Tarnava si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al acesteia

HCL 42/2020 privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 41/2020 privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 40/2020 privind revocarea HCL nr. 37/2020 (inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 39/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor precum si a Listei prioritare de investitii pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita si Dumbraveni, judetul Sibiu” in cadrul POIM

HCL 38/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna iunie 2020

HCL 37/2020 privind inchirierea unor pajisti aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava

HCL 36/2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de urbanism in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium”

HCL 35/2020 privind aprobarea participarii Comunei Tarnava, in calitate de asociat, la asocierea in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Cibinium”

HCL 34/2020 privind revocarea HCL nr. 63/2005 (infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tarnava) si infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Tarnava, judetul Sibiu

HCL 33/2020 privind revocarea art. 2 din HCL nr. 21/2020 (infiintarea Politiei locale in Comuna Tarnava, judetul Sibiu si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare)

HCL 32/2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 ale Comunei Tarnava

HCL 31/2020 privind aprobarea Regulamentului de instituire si adoptare a taxei speciale de salubritate pentru colectare, transport si depozitare a deseurilor comunale in Comuna Tarnava

HCL 30/2020 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 29/2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul I al anului 2020

HCL 28/2020 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 27/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2020

HCL 26/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna mai 2020

HCL 25/2020 privind acordarea unor ajutoare de prima necesitate persoanelor aflate in izolare la domiciliu, ca urmare a masurilor de limitare a raspandirii COVID – 19

HCL 24/2020 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul II al anului 2020, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea listei de investitii pe anul 2020

HCL 23/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna aprilie 2020

HCL 22/2020 privind atestarea apartenentei la domeniul public al Comunei Tarnava a unui imobil – teren, situat in intravilanul Comunei Tarnava, judetul Sibiu

HCL 21/2020 privind infiintarea Politiei locale in Comuna Tarnava, judetul Sibiu si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

HCL 20/2020 privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli din cadrul Primariei Comunei Tarnava

HCL 19/2020 privind stabilirea situatiilor deosebite in vederea acordarii ajutoarelor de urgenta precum si a conditiilor de acordare si a cuantumului maxim in cazul prestatiilor financiare exceptionale, acordate conform prevederilor legale din bugetul local al Comunei Tarnava

HCL 18/2020 privind actualizarea Statului Comunei Tarnava

HCL 17/2020 privind modificarea art. 2 din HCL nr. 25/2019 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 ale Comunei Tarnava) si a pct. 2 din anexa la HCL nr. 8/2020 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnava)

HCL 16/2020 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul public al Comunei Tarnava

HCL 15/2020 privind aprobarea bugetului local si bugetului de venituri proprii al Comunei Tarnava pe anul 2020 si estimarile pentru anii 2021 – 2023, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2020 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii a Comunei Tarnava

HCL 14/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2020

HCL 13/2020 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunai Tarnava

HCL 12/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2020

HCL 11/2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2020 -2021, potrivit avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 10/2020 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarie si completarile ulterioare

HCL 9/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Tarnava, incepand cu data de 01.01.2020

HCL 8/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 10/2019 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnava)

HCL 7/2020 privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activitati, in componenta Serviciului de salubritate prevazute in anexa  6 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015

HCL 6/2020 privind revocarea HCL nr. 67/2019 (revocarea HCL nr. 14/2003 privind radierea cimitirelor in inventarul bunurilor din domeniul public al Comunei Tarnava)

HCL 5/2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2019

HCL 4/2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2019

HCL 3/2020 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2020 pentru sectiunea de functionare

HCL 2/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 18/2019 (modificarea anexei la HCL nr. 10/31.01.2019 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubritate in Comuna Tarnava))

HCL 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tarnava a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

Back To Top