skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

1. Certificat medical constatator al naşterii
2. Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox
3. Certificatul de căsătorie al părinţilor născutului, dacă sunt căsătoriţi, în original şi copie xerox
4. Actele de identitate ale părinţilor născutului, respectiv ale declarantului naşterii, în original şi copie
xerox
5. Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul
6. Declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei data de către tată în faţa ofiţerului
de stare civilă, la care se anexează consimţământul mamei

Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:

– 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă
– 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort
– 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înauntrul
termenului de 15 zile.

În termenele prevăzute se cuprinde atât ziua naşterii cât şi ziua în care se face declaraţia.

Back To Top