skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Profilul comunităţii

Terenul agricol ocupă 55% din teritoriul administrativ al comunei Târnava; terenurile arabile făcând o pondere de 50,98%, restul fiind ocupate de 21,12% păşune, 19,38% fâneţe, 1,45% vii şi 7,07% livezi.

Funcţiunile suprafeţelor teritoriului comunei Târnava:

 

Intravilan

Extravilan

Total teritoriu

I. Terenuri agricole (ha)

Arabil

41,58

752,07

793,65

Păşuni

328,92

328,92

Fâneţe

8,35

293,27

301,62

Vii

2,51

20,08

22,59

Livezi

110,10

110,10

Total agricol

52,44

1504,44

1556,88

II. Terenuri neagricole (ha)

Păduri şi alte terenuri

956,90

956,90

Terenuri cu ape şi stuf

1,92

31,51

33,37

Drumuri

16,25

29,45

45,70

Curţi construcţii

52,41

141,39

193,80

Neproductiv

0,02

43,85

43,87

Total neagricol

70,62

1203,02

1273,64

Total general (ha)

123,06

2707,46

2830,52

Suprafaţa terenurilor agricole are o pondere de 55%, iar cele neagricole ocupă 45% din cele 2830,52 ha ale comunei.

 

Date cu privire la suprafeţele cultivate şi producţiile realizate comparativ 2002-2007.

 

Nr. crt.

Categoria

2002

2007

Suprafaţa recoltată (ha)

Producţia obţinută (tone)

Suprafaţa recoltată (ha)

Producţia obţinută (tone)

1.

Grâu

436

1425

520

2045

2.

Orz

20

60

20

70

3.

Orzoaică

10

20

9

20

4.

Porumb

330

1155

450

1800

5.

Cartofi

50

850

50

900

6.

Tomate

3

75

5

100

7.

Ceapă uscată

3

24

3

30

8.

Usturoi uscat

1

5

1

5

9.

Varză

4

120

6

180

10.

Ardei

2

40

3

75

11.

Castraveţi

2

14

1

10

12.

Conopidă

1

25

1

30

13.

Rădăcinoase

5

48

5

50

14.

Din care morcovi

4

40

4

40

15.

Vinete

1

10

2

50

16.

Alte legume

1

25

4

20

17.

Plante nutreţ

60

1400

35

875

18.

Sfeclă zahăr

19.

Păşuni naturale

314

1884

309

3090

20.

Fâneţe naturale

155

1085

236

2360

21.

Vii pe rod

22.

Fructe (nr. de pomi)

1261 (buc.)

36

1315 (buc.)

40

Numărul animalelor şi producţiile animaliere

 

Nr. crt.

Categorii de animale

Ani

2002

2007

1.

Bovine (nr. capete)

292

201

2.

Porcine (nr. capete)

512

803

3.

Ovine (nr. capete)

1782

1517

4.

Caprine (nr. capete)

65

206

5.

Cabaline

83

83

6.

Măgari şi catâri

10

6

7.

Iepuri de casă

80

151

8.

Păsări – total

8892

6103

9.

Din care păsări ouătoare

4310

5089

10.

Albine – familii

144

241

PRODUCŢIA ANIMALĂ OBŢINUTĂ DIN GOSPODĂRIILE POPULAŢIEI

a)Producţia de carne (sacrificări)

 

Nr. crt.

Specificaţie

Anul

Nr. de animale sacrificate (capete)

Greutatea medie la sacrificare – kg greutate vie

Greutatea totală a animalelor sacrificate – tone greutate vie

1.

Bovine

2002

136

260

35,3

2007

101

245

24,8

2.

Porcine

2002

980

125

122,5

2007

808

115

92,9

3.

Ovine

2002

1005

18

18

2007

850

12

10,2

4.

Caprine

2002

71

8

0,6

2007

120

8

0,96

 

b)Producţia de lână

 

Nr. crt.

Specificaţie

2002

2007

1.

Nr. de ovine tunse (capete)

1500

1350

2.

Producţia medie de lână obţinută de la o ovină tunsă (kg)

2

2

3.

Producţia totală de lână (tone)

3

2,7

c)Producţia de lapte

 

Specificaţie

2002

2007

Lapte de vacă şi bivoliţă

Nr. mediu de vaci şi bivoliţe (capete)

176

156

Producţia medie de lapte

-muls (litri)

2634

2715

-inclusiv consumul viţeilor

2954

3035

Producţia totală de lapte muls (hl)

4637

4235

Producţia totală de lapte (hl)

5200

4734

Lapte de oaie

Numărul de oi mulse (capete)

1550

1340

Producţia medie de lapte obţinută de la o oaie mulsă (litri)

36

42

Producţia totală de lapte

520

563

Lapte de caprină

Numărul de capre mulse (capete)

60

165

Producţia medie de lapte obţinută de la o capră mulsă (litri)

133

135

Producţia totală de lapte

5800

5519

d)Producţia de ouă

 

Specificaţie

2002

2007

Nr. păsărilor care au ouat în cursul anului – total (capete)

4310

5089

Producţia medie de ouă obţinută de la o pasăre care a ouat – total (bucăţi)

139

135

Producţia totală de ouă (mii bucăţi)

600

687

e)Producţia de miere

 

Specificaţie

2002

2007

Numărul familiilor de albine de la care s-a extras miere

144

241

Producţia medie obţinută de la o familie de albine (kg)

21

22

Producţia totală de miere extrasă (tone)

3

5,3

III.2.2. Principalele firme de pe raza comunei

S.C. STĂNESCU CON S.N.C.

S.C. IZVOARELE S.R.L.

S.C. MED CONS S.R.L.

S.C. CENTRAL BAR S.R.L.

S.C. DUMBRAVA S.R.L.

S.C. ALIAS COM S.R.L.

S.C. PERLA S.R.L.

S.C. AUSTRIA S.R.L.

S.C. MOBITEC S.R.L.

S.C. COVIMOB S.R.L.

S.C. PANION III PĂPARĂ S.N.C.

S.C. SERVAGROMEC S.R.L.

A.F. OINĂCARU

A.F. MLĂDIN

P.F. TEGLAŞ IACOB

P.F. RĂZOR ANA

P.F. BACIU IOAN

P.F. LEPĂDAT SEBASTIAN

P.F. MOGA EUGENIA

P.F. CORNEA VIRGIL

P.F. BLAGA IOAN

Gospodăria comunală

Activitatea de gospodărire comunală cuprinde în principal salubrizare, depozitare gunoaie şi administrare cimitire.

În comuna Târnava nu există serviciu de salubritate, dar s-a încheiat un contract cu o firmă de salubrizare.

Transportul local

Se desfăşoară în special pe rutele Mediaş – Târnava Copşa Mică şi Mediaş – Târnava Sat. Transportul local este asigurat de către SC BMT SRL Mediaş.

Intravilan

Extravilan

Total teritoriu

I. Terenuri agricole (ha)

Arabil

41,58

752,07

793,65

Păşuni

328,92

328,92

Fâneţe

8,35

293,27

301,62

Vii

2,51

20,08

22,59

Livezi

110,10

110,10

Total agricol

52,44

1504,44

1556,88

II. Terenuri neagricole (ha)

Păduri şi alte terenuri

956,90

956,90

Terenuri cu ape şi stuf

1,92

31,51

33,37

Drumuri

16,25

29,45

45,70

Curţi construcţii

52,41

141,39

193,80

Neproductiv

0,02

43,85

43,87

Total neagricol

70,62

1203,02

1273,64

Total general (ha)

123,06

2707,46

2830,52

Suprafaţa terenurilor agricole are o pondere de 55%, iar cele neagricole ocupă 45% din cele 2830,52 ha ale comunei.

Back To Top