skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

1. Certificatul medical constatator al decesului
2. Actul de identitate al decedatului
3. Actul de identitate al declarantului, original şi copie xerox
4. Certificatul de naştere şi de căsătorie (dacă este cazul), ale decedatului

Back To Top