skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Acte necesare eliberării certificatelor de atestare fiscală pentru persoane fizice:

• cerere tip persoane fizice
• actul de identitate;
• certificatul de deces, în cazul solicitării de către moștenitori a certificatului fiscal în vederea dezbaterii succesiunii
• act de proprietate, (contract de vânzare-cumpărare, extras CF, titlu de proprietate pentru teren extravilan, carte identitate autoturism),
• plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
• Chitanta 10 lei (casieria primăriei)

Acte necesare eliberării certificatelor de atestare fiscală pentru persoane juridice:

• Cerere tip persoane juridice
• Plata tuturor obligațiilor bugetare exigibile;
• Copie actul de folosință al spațiului (contract de închiriere, comodat, acord proprietar, etc.)
• Copie CUI;
• Delegație + copie CI delegat
• Chitanța 10 lei (casieria primăriei)

* Notă: În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.

 

Back To Top