skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 25/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna aprilie 2021

HCL 24/2021 privind trecerea imobilului – teren, situat in extravilanul Comunei Tarnava, parcela 291 in suprafata de 6200 mp, categorie de folosinta arabil, in domeniul public al Comunei Tarnava si declararea acestuia ca bun de interes public local

HCL 23/2021 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei pentru personalul voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Tarnava

HCL 22/2021 privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 21/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Medias pentru anul 2021

HCL 20/2021 privind completarea HCL nr. 82/2020 (valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tarnava propuse a se valorifica in anul 2021)

HCL 19/2021 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 18/2021 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tarnava

HCL 17/2021 privind incetarea de drept a unui mandat de consilier local si declararea vacanta a unui loc de consilier local

HCL 16/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna martie 2021

HCL 15/2021 privind aprobarea unor masuri de imbunatatire a actului de transparenta decizionala si de crestere a gradului de acces al cetatenilor la documente de interes public si a activitatii Primariei, a Consiliului Local al Comunei Tarnava

HCL 14/2021 privind aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv si al Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONORD Sibiu” cu republicarea acestora in forma actualizata -2020 

HCL 13/2021 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General si al Regulamentului Local de Urbanism al Comunei Tarnava

HCL 12/2021 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2021 – 2022, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL  11/2021 privind acordarea burselor scolare elevilor din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tarnava

HCL  10/2021 privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publica a Comunei Tarnava, de la 7% la 1%

HCL 9/2021 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2021

HCL 8/2021 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 7/2021 privind stabilirea comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al Comunei Tarnava

HCL 6/2021 privind modificarea si completarea HCL nr. 32/2020 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2021 ale Comunei Tarnava)

HCL 5/2021 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021 pentru sectiunea de functionare

HCL 4/2021 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2020

HCL 3/2021 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2020

HCL 2/2021 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnavei

HCL 1/2021 privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tarnava a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local

Back To Top