skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

1. Actele de identitate, în original şi copie xerox
2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox
3. Certificatele medicale prenupţiale – valabile 14 zile
4. Sentinţă de divorţ definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul)

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu
sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 11 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei (se ia în
calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).

Back To Top