skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 1/2017 privind aprobarea imprumutului din excedentul anilor precedenti

HCL 2/2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tirnava a deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 3/2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul IV al anului 2016

HCL 4/2017 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tirnava pe anul 2016

HCL 5/2017 privind modificarea anexei la HCL nr. 76/2016 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 ale Comunei Tirnava)

HCL 6/2017 privind modificarea art. 4 din HCL nr. 80/2016 (aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica in anul 2017 din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava, precum si modul de valorificare)

HCL 7/2017 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2017, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

HCL 8/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna februarie 2017

HCL 9/2017 privind inchirierea prin licitatie publica a unor pasuni aflate in domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 10/2017 privind modificarea bstatului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 11/2017 privind modificarea anexei la HCL nr. 76/2016 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 ale Comunei Tirnava)

HCL 12/2017 privind revocarea alin. (2) al art. 5 din HCL nr. 80/2016 (aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa propus a se valorifica in anul 2017 din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava, precum si modul de valorificare)

HCL 13/2017 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Tirnava de a vota „pentru” acceptarea de noi membri in Asociatie si completarea in consecinta a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Apa Tarnavei Mari” Medias

HCL 14/2017 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Tirnava

HCL 15/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna martie 2017

HCL 16/2017 privind atribuirea gratuita a unei suprafete de teren in vederea amplasarii vetrei de stupina

HCL 17/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Tirnava si al bugetului de venituri proprii pe anul 2017 si estimarile pentru anii 2018 – 2020, a Listei obiectivelor de investitii pe anul 2017 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii ale Comunei Tirnava

HCL 18/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna aprilie 2017

HCL 19/2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre Ocolul Silvic Sibiu pentru anul 2017

HCL 20/2017 privind stabilirea tarifelor pentru activitatile din componenta serviciului de salubrizare furnizate in beneficiul utilizatorilor casnici si non-casnici de pe raza Comunei Tirnava

HCL 21/2017 privind aprobarea incheierii unui Contract de colaborare intre Consiliul Judetean Alba, ADI SALUBRIS Alba si ADI ECO Sibiu si mandatarea directorului executiv al ADI ECO Sibiu sa semneze contractul

HCL 22/2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tirnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2017 – 2018, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 23/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna mai 2017

HCL 24/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2017

HCL 25/2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul I al anului 2017

HCL 26/2017 privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015

HCL 27/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna iunie 2017

HCL 28/2017 privind actualizarea componentei Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta din Comuna Tirnava

HCL 29/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna iulie 2017

HCL 30/2017 privind stabilirea cuantumului indemnizatiilor de sedinta pentru consilierii locali ai Comunei Tirnava

HCL 31/2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale „Administratie” utilizate in cadul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 32/2017 privind implementarea proiectului „Achizitie buldoexcavator in Comuna Tirnava”

HCL 33/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna august 2017

HCL 34/2017 privind modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Tirnava, insusit prin Hotararea Consiliului Local Tirnava nr. 17/2001

HCL 35/2017 privind completarea Regulamentului pentru conferirea titlului de cetatean de onoare al Comunei Tirnava

HCL 36/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna septembrie 2017

HCL 37/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2017

HCL 38/2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul II al anului 2017

HCL 39/2017 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 40/2017 privind revocarea HCL nr. 34/2017 (modificarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Tirnava, insusit prin Hotararea Consiliului Local Tirnava nr. 17/2001)

HCL 41/2017 privind desemnarea reprezentantilor in Comisia de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala

HCL 42/2017 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare a autorizatiilor de libera trecere pentru autovehicule de tonaj greu pe strazi cu restrictii de tonaj pe raza Comunei Tirnava si aprobarea nivelului taxelor percepute pentru eliberarea autorizatiei de libera trecere

HCL 43/2017 privind modificarea HCL Tirnava nr. 26/2017 (aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009-364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015)

HCL 44/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna octombrie 2017

HCL 45/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2017

HCL 46/2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul III al anului 2017

HCL 47/2017 privind actualizarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 48/2017 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 49/2017 privind aprobarea contractarii unor servicii de asistenta juridica pentru anul 2018

HCL 50/2017 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 51/2017 privind completarea anexei la HCL nr. 22/2016 (aprobarea Regulamentului de aplicare a OG nr. 21/2002 pentru gospodarirea comunala, pe teritoriul Comunei Tirnava)

HCL 52/2017 privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului Comunei Tirnava

HCL 53/2017 privind desemnarea membrilor Consiliului Local Tirnava in Consiliul de administratie la Liceul Tehnologic „Stanescu Valerian” Tirnava

HCL 54/2017 privind revocarea HCL nr. 14/2017 (insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Tirnava)

HCL 55/2017 privind insusirea variantei finale a proiectului de stema a Comunei Tirnava

HCL 56/2017 privind aprobarea efectuarii rapoartelor de evaluare in vederea vanzarii imobilelor aflate in domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 57/2017 privind avizare P.U.D. „Construire 2 locuinte si service auto pe structura metalica si imprejmuire faza P.U.D.”, str. Trandafirilor f.n., Comuna Tirnava

HCL 58/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna noiembrie 2017

HCL 59/2017 privind suplimentarea bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul IV al anului 2017

HCL 60/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 ale Comunei Tirnava

HCL 61/2017 privind modificarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava)

HCL 62/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului administrativ din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 63/2017 privind aprobarea Regulamentului privind metodologia de atribuire a terenului tinerilor pentru construirea unor locuinte proprietate personala in baza Legii nr. 15/2003

HCL 64/2017 privind aprobarea efectuarii unui raport de evaluare in vederea valorificarii prin licitatie publica a unui imobil aflat in domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 65/2017 privind aprobarea actualizarii Planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Tirnava

HCL 66/2017 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna decembrie 2017

HCL 67/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava pe anul 2017

HCL 68/2017  privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna ianuarie 2018

HCL 69/2017 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava pe anul 2017

HCL 70/2017 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tirnava)

HCL 71/2017 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 72/2017 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2018 pentru sectiunea de functionare

Back To Top