skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 1/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 60/2017 (stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2018 ale Comunei Tirnava)

HCL 2/2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tirnava a deficitului sectiunii de dezvoltare

HCL 3/2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul IV al anului 2017

HCL 4/2018 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2018, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu completarile

si modificarile ulterioare

HCL 5/2018 privind inregistrarea Comunei Tirnava, judetul Sibiu, in Sistemul National Electronic de Plata a Taxelor si Impozitelor (SNEP) utilizand cardul bancar

HCL 6/2018 privind mandatarea Primarului Comunei Tirnava ca reprezentant al Comunei Tirnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO SIBIU” sa voteze impotriva majorarii de tarif solicitate de operatorul depozitului ecologic de deseuri S.C. Tracon S.R.L.

HCL 7/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna februarie 2018

HCL 8/2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tirnava pe anul 2017

HCL 9/2018 privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava propuse a se valorifica in anul 2018

HCL 10/2018  privind aprobarea bugetului local si al bugetului de venituri proprii al Comunei Tirnava pe anul 2018 si estimarile pentru anii 2019 – 2021, a Listei obiectivelor de investitii  pe anul 2018 precum si utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local si bugetul de venituri proprii a Comunei Tirnava

HCL 11/2018 privind aprobarea Regulamentului intern pentru acordarea voucherelor de vacanta

HCL 12/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna martie 2018

HCL 13/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava pe anul 2018

HCL 14/2018 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre DGASPC Sibiu si Primaria Tirnava, in scopul sustinerii familiilor si prevenirii institutionalizarii copilului dar si in situatia reintegrarii in familiile naturale sau extinse, a copiilor cu masura de protectie sociala

HCL 15/2018 privind aprobarea radierii dreptului de administrare din Cartea Funciara a dreptului de administrare a Consiliului Popular Tirnava asupra imobilului situat administrativ in Comuna Tirnava, str. M. Eminescu nr. 27, inscris in CF nr. 101026 Tirnava (nr. CF vechi 1236), sub nr. top 250, 251

HCL 16/2018 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern, aprobarea contributiei Comunei Tirnava pentru sustinerea Acordului de cooperare si a contributiei pentru functionarea compartimentului de audit intern, infiintat in cadrul Filialei Judetene Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania

HCL 17/2018 privind modificarea Contractului de inchiriere nr. 1.214/08.07.2015 a unor pajisti apartinand domeniului privat al Comunei Tirnava

HCL 18/2018 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tirnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2018 – 2019, conform avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 19/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna aprilie 2018

HCL 20/2018 privind actualizarea Listelor de investitii prioritare si cofinantarea tehnica pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata

HCL 21/2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 22/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna mai 2018

HCL 23/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul II 2018 si aprobarea utilizarii excedentului anilor precedenti din bugetul local al Comunei Tirnava ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare

HCL 24/2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul I al anului 2018

HCL 25/2018 privind aprobarea rapoartelor de evaluare si vanzarea imobilelor aflate in domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 26/2018 privind incheierea Protocolului – cadru de colaborare privind schimbul de informatii cu Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Sibiu

HCL 27/2018 privind incheierea Conventiei de parteneriat intre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Sibiu si Primaria Tirnava

HCL 28/2018 privind adoptarea rezolutiei cu privire la centenarul Marii Uniri si Unirea cu Republica Moldova

HCL 29/2019 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna iunie 2018

HCL 30/2018 privind aprobarea, in principiu, a concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 31/2018 privind solutionarea plangerii formulate de Institutia Prefectului Judetului Sibiu cu privire la adoptarea HCL nr. 25/2018 (privind aprobarea rapoartelor de evaluare si vanzarea imobilelor aflate in domeniul privat al Comunei Tarnava)

HCL 32/2018 privind completarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava)

HCL 33/2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 34/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna iulie 2018

HCL 35/2018 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in domeniul privat al Comunei Tirnava

HCL 36/2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul II al anului 2018

HCL 37/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna august 2018

HCL 38/2018 privind completarea HCL nr. 30/22.06.2018 (aprobarea, in principiu, a concesionarii prin licitatie publica a unei suprafete de teren aflata in domeniul privat al Comunei Tirnava)

HCL 39/2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 40/2018 privind modificarea taxei de salubrizare pentru anul 2018 pe raza Comunei Tirnava

HCL 41/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Tirnava de a vota „pentru” aprobarea nivelului preturilor si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare, in vederea aplicarii lor cu data de 01.10.2018,  in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari

HCL 42/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Tirnava de a vota in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari, completarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, prin act aditional

HCL 43/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna septembrie 2018

HCL 44/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava in anul 2018

HCL 45/2018 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe

HCL 46/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna octombrie 2018

HCL 47/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 ale Comunei Tirnava

HCL 48/2018 privind completarea anexei la HCL nr. 31/2017 (salarizarea functionarilor publici si a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava)

HCL 49/2018 privind dezmembrarea unei suprafete de teren situate in Comuna Tirnava, judetul Sibiu, aflata in domeniul privat al Comunei Tirnava, in vederea inscrierii in Cartea Funciara

HCL 50/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna noiembrie 2018

HCL 51/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul IV al anului 2018, utilizarea excedentului anilor precedenti din bugetul local ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare si completarea listei de investitii pe anul 2018

HCL 52/2018 privind majorarea valorii de inventar a unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 53/2018 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tirnava)

HCL 54/2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului Local al Comunei Tirnava pe trimestrul III al anului 2018

HCL 55/2018 privind aprobarea transmiterii fara plata a fondului de carte din biblioteca Comunei Tirnava catre Liceul Tehnologic „Stanescu Valerian”

HCL 56/2018 privind mandatarea Primarului Comunei Tirnava ca reprezentant al Comunei Tirnava in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECO” Sibiu sa voteze pentru aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare pentru Judetul Sibiu”

HCL 57/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna decembrie 2018

HCL 58/2018 privind rectificarea bugetului local al Comunei Tirnava pe trimestrul IV al anului 2018

HCL 59/2018 privind trecerea in categoria materialelor de natura obiectelor de inventar a activelor fixe amortizate integral cu valoare mai mica decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului, aflate in proprietatea privata a Primariei Comunei Tirnava

HCL 60/2018 privind casarea unor mijloace fixe aflate in patrimoniul Comunei Tirnava

HCL 61/2018 privind completarea anexei la HCL nr. 17/2001 (insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al Comunei Tirnava)

HCL 62/2018 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2019 pentru sectiunea de functionare

HCL 63/2018 privind modificarea incepand cu anul 2019, a nivelului valorilor impozabile a impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora prin indexarea cu rata inflatiei

HCL 64/2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tirnava

HCL 65/2018 privind aprobarea contractarii unor servicii de asistenta juridica pentru anul 2019

HCL 66/2018 privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxei speciale de salubrizare in judetul Sibiu

HCL 67/2018 privind valorificarea masei lemnoase provenite din fondul forestier proprietate a Comunei Tirnava propuse a se valorifica in anul 2019

HCL 68/2018 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Tirnava de a vota „pentru” modificarea – conform avizelor ANRSC, a actului aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului publice de alimentare cu apa si de canalizare – cu privire la introducerea formulei de ajustare tarifara, respectiv modificarea nivelului tarifului unic ajustat, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Tarnavei Mari

HCL 69/2018 privind aprobarea modificarii si completarii, incepand cu 01.01.2019 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009 forma actualizata iulie 2015

HCL 70/2018 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tirnava din luna ianuarie 2019

Back To Top