skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Acte necesare obținerii alocației de stat

– actele de identitate ale părinţilor (mamă şi tată copil);
– certificat de naştere copil;
– certificat de căsătorie/livret de familie (pentru persoanele necăsătorite);
– certificatul și hotărârea copilului încadrat într-un grad de handicap;
– opţional extras de cont (BRD, BCR, CEC, B.Transilvania, etc.);

Informații privind acordarea alocației de stat

Alocația de stat este în valoare de 200 de lei/lună pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani (sau
0-3 ani pentru copiii cu handicap), conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind
susținerea familiei în vederea creșterii copilului și in valoare de 84 de lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între
2 și 18 ani.

Copiii în vârstă de până la 16 ani beneficiază de alocație acordată de stat. Copiii care urmează una dintre formele de învățământ prevăzute de lege beneficiază de alocație de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Tinerii în vârstă de peste 18 ani beneficiază de alocație de stat pentru copii până la terminarea cursurilor învățământului liceal sau profesional, organizate în condițiile legii.

Copiii încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și copiii cu handicap beneficiază de alocație de stat pentru copii până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Dreptul la alocația de stat pentru copii se stabilește începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna depunerii cererii.

 

Back To Top