skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

HCL 12/2020 privind alegerea presedintelui pentru sedintele Consiliului Local Tarnava din luna februarie 2020

HCL 11/2020 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza Comunei Tarnava, judetul Sibiu, pentru anul scolar 2020 -2021, potrivit avizului conform emis de Inspectoratul Scolar Judetean Sibiu

HCL 10/2020 privind aprobarea planului de actiuni/lucrari de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor sociale, in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarie si completarile ulterioare

HCL 9/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Comunei Tarnava, incepand cu data de 01.01.2020

HCL 8/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 10/2019 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare in Comuna Tarnava)

HCL 7/2020 privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activitati, in componenta Serviciului de salubritate prevazute in anexa  6 a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directa nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizata iulie 2015

HCL 6/2020 privind revocarea HCL nr. 67/2019 (revocarea HCL nr. 14/2003 privind radierea cimitirelor in inventarul bunurilor din domeniul public al Comunei Tarnava)

HCL 5/2020 privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului (elementelor de activ si pasiv) ale Comunei Tarnava pe anul 2019

HCL 4/2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Comunei Tarnava pe trimestrul IV al anului 2019

HCL 3/2020 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2020 pentru sectiunea de functionare

HCL 2/2020 privind modificarea anexei la HCL nr. 18/2019 (modificarea anexei la HCL nr. 10/31.01.2019 (aprobarea instituirii taxei speciale de salubritate in Comuna Tarnava))

HCL 1/2020 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Comunei Tarnava a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local 

Back To Top