skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

1. Certificatul de stare civilă, (naştere, căsătorie, deces), emis de autorităţile străine, în original;

2. Copie xerox a certificatului;
3. Traducerea în limba română legalizată a certificatului străin;
4. Copii xerox certificate de naştere părinţi;
5. Copii xerox acte de identitate părinţi;
6. Copie xerox certificate de căsătorie părinţi (dacă este cazul);
7. Copie xerox act identitate persoană împuternicită (dacă este cazul);

Precizări:

– Dacă certificatul de stare civilă este emis de un stat membru al Convenţiei de la Haga din 05
octombrie 1961 acesta trebuie să aibă aplicată Apostilla Convenţiei de la Haga din 05
octombrie 1961;
– Dacă certificatul de stare civilă este emis de un stat care nu este membru al Convenţiei de la
Haga din 05 octombrie 1961 aceasta trebuie să fie supralegalizată;
– Dacă certificatul de stare civilă este emis de un stat cu care România are încheiate
tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică aceasta este scutită de apostilare sau
supralegalizare.

Traducerile şi legalizările se fac la notar în România.

Extrasele multilingve eliberate în baza Convenţiei nr. 16 de la Viena din 08.09.1976, sunt
scutite de apostilare, supralegalizare şi traducere.

Cererea de transcriere se depune la primăria de domiciliu a părintelui care solicită
transcrierea, personal sau prin împuternicit cu procură specială.

Back To Top