skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

– Cererea pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului /stimulentului de inserţie
– Actul de identitate al solicitantului (copie şi original)
– Actul de identitate al celuilalt părinte(copie şi original)
– Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul (copie şi original)
– Livretul de familie (copie şi original) completat cu toţi membrii familiei
– Cerere prin care se solicită concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte
vârsta de 2 ani sau 3 ani (copil cu dizabilitate )aprobată de către angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea
persoana îndreptăţită (copie)
– Decizie de suspendare activitate eliberata de catre angajator(copie şi original)
-Adeverinţă de venit – eliberată de către Administraţia Finanţelor Publice sau de catre angajator pentru ultimele 24 de luni ANTERIOR NAŞTERII COPILULUI .

-Adeverinta eliberata de catre medicul de familie cu perioada concediului pre/post natal
-Declaratia celuilalt parinte pentru cazul in care ambii parinti indeplinesc conditiile de acordare a acestui drept
-Declaratia solicitantului din care reiasa faptul ca se ocupa personal de cresterea si ingrijirea copilului pentru care solicita dreptul si nu realizeaza alte venituri profesionale in afara de cele declarate.
– Dosar cu şină
– Dosarul se depune în termen de 60 de zile de la ultima zi de concediu de maternitate

În situaţia în care persoana îndreptăţită solicită primirea indemnnizaţiei prin transfer bancar: dovadă eliberată de bancă care să conţină obligatoriu: numele şi prenumele titularului de cont (contul trebuie să fie pe numele persoanei solicitante, care este titularul de dosar ), CNP titular, codul Iban şi ştampila băncii.

Formula de acordare a indemnizaţiei pentru copiii născuţi începând cu 1 ianuarie 2011 prevede reglementarea de măsuri opţionale la dispoziţia părinţilor, pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Opţiunea beneficiarului se exprimă în scris, pe bază de cerere şi nu poate fi schimbată pe parcursul acordării drepturilor.

În situaţia în care părintele optează pentru rămânerea în concediul pentru creşterea copilului pâna la data la care acesta împlineşte vârsta de 1 an, conform actului normativ adoptat: – va primi o indemnizaţie lunară în cuantum de 85% (stimulent de insertie) din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 3.400 lei; –

În acest caz, stimulentul se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. În situaţia în care părintele nu revine pe piaţa muncii, acesta va putea opta pentru acordarea unui concediu fără plată pentru îngrijirea copilului cu vârsta între 1 an şi 2 ani.

Back To Top