skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

Numărul şi evoluţia populaţiei

Evoluţia numărului şi a structurii populaţiei se află sub amprenta factorilor de natură economică, socială şi demografică. Privatizarea, şomajul, restructurarea unităţilor industriale, schimbările structurii sociale sunt principalele influenţe care se manifestă după 1990. Rezultatele se observă în timp, pe perioade mai îndelungate.

Populaţia totală pe sexe, la nivel de sat.

  Populaţia stabilă
1992 2002
Sex Sex
As M F As M F
TÂRNAVA 2762 1411 1351 2871 1432 1439
 
TOTAL JUDEŢ 452873 220688 232185 421724 204977 216747

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic comparativ privind populaţia stabilă a comunei Târnava în anul 1992 şi în anul 2002.

 

 

 

 

 

 

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă, la nivel de comună.

Grupa de vârstă: 0-29 ani

 

Sexul

Total

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

TÂRNAVA

As

2871

237

228

263

228

255

239

M

1432

130

106

132

117

128

121

F

1439

107

122

131

111

127

118

 

TOTAL JUDEŢ

As

421724

22346

22637

31878

34037

37652

33763

M

204977

11448

11641

16404

17108

19195

17196

F

216747

10898

10996

15474

16929

18457

16567

Grupa de vârstă: 30-59 ani

 

Sexul

Total

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

TÂRNAVA

As

2871

262

136

178

175

149

109

M

1432

134

74

99

90

75

55

F

1439

128

62

79

85

74

54

 

TOTAL JUDEŢ

As

421724

36486

23900

28803

32801

27410

19028

M

204977

18386

11610

13865

15891

13538

9219

F

216747

18100

12290

14938

16910

13872

9859

Grupa de vârstă: 60-85 si peste

 

Sexul

Total

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 şi peste

TÂRNAVA

As

2871

114

132

80

58

23

5

M

1432

47

67

21

30

5

1

F

1439

67

65

59

28

18

4

 

TOTAL JUDEŢ

As

421724

20260

18074

14994

10561

4602

2442

M

204977

9103

7866

6236

3976

1488

807

F

216747

11157

10208

8758

6585

3114

1635

Populaţia stabilă după etnie la recensăminte, la nivel de comună.

 

An

Total

Români

Maghiari

Rromi

Ţigani

Germani

TÂRNAVA

1930

1817

366

22

260

1168

1956

2513

1519

56

64

872

1966

3499

2214

127

51

1107

1977

3603

2366

109

103

1023

1992

2762

1953

98

581

130

2002

2871

2005

109

703

54

 

An

Total

Evrei

Bulgari

Altă etnie

TÂRNAVA

1930

1817

0

0

1

1956

2513

1

0

1

1966

3499

0

0

0

1977

3603

0

2

0

1992

2762

0

0

0

2002

2871

0

0

0

Populaţia stabilă după etnie.

 

Populaţia stabilă

Români

Maghiari

Rromi

(Ţigani)

Germani

TÂRNAVA

2871

2005

109

703

54

 

Populaţia stabilă după religie.

 

Populaţia stabilă

Ortodoxă

Romano -catolică

Greco -catolică

Reformată

TÂRNAVA

2871

 

2629

40

9

38

 

 

Populaţia stabilă

Evanghelică lutherană

Unitariană

Penticostală

Creştină după evanghelie

TÂRNAVA

2871

 

43

2

66

27

 

 

Populaţia stabilă

Evanghelică augustana

Evanghelică

Alte religii

Fără religie

TÂRNAVA

2871

 

4

2

9

2

Populaţia de 10 ani şi peste după nivelul şcolii absolvite, la nivel de comună.

 

Total

Învăţământ superior

Postliceal şi de maiştri

Liceal

Profesional şi de ucenici

Secundar

Inferior

(gimna-zial)

De lungă durată

De scurtă durată

TÂRNAVA

2406

24

4

32

311

594

640

 

TOTAL JUDEŢ

376741

26791

1719

14409

85535

70323

104553

 

 

Total

Primar

Fără şcoală absolvită

Şcoala absolvită nedeclarată

Total

Din care analfabeţi

TÂRNAVA

2406

574

216

133

11

 

TOTAL JUDEŢ

376741

57682

15343

6638

386

 

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă, la nivel de comună.

Grupa de vârstă: 0-29 ani

 

Sexul

Total

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

TÂRNAVA

As

2871

237

228

263

228

255

239

M

1432

130

106

132

117

128

121

F

1439

107

122

131

111

127

118

 

TOTAL JUDEŢ

As

421724

22346

22637

31878

34037

37652

33763

M

204977

11448

11641

16404

17108

19195

17196

F

216747

10898

10996

15474

16929

18457

16567

                           

Grupa de vârstă: 30-59 ani

 

Sexul

Total

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

TÂRNAVA

As

2871

262

136

178

175

149

109

M

1432

134

74

99

90

75

55

F

1439

128

62

79

85

74

54

 

TOTAL JUDEŢ

As

421724

36486

23900

28803

32801

27410

19028

M

204977

18386

11610

13865

15891

13538

9219

F

216747

18100

12290

14938

16910

13872

9859

                           

Grupa de vârstă: 60-85 si peste

 

Sexul

Total

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 şi peste

TÂRNAVA

As

2871

114

132

80

58

23

5

M

1432

47

67

21

30

5

1

F

1439

67

65

59

28

18

4

 

TOTAL JUDEŢ

As

421724

20260

18074

14994

10561

4602

2442

M

204977

9103

7866

6236

3976

1488

807

F

216747

11157

10208

8758

6585

3114

1635

Back To Top