skip to Main Content
STR 1 DECEMBRIE NR 5 +40269 806 775 +40269 806 781 ghiseulunic@primariatirnava.ro

– cerere;
– actul de identitate (fotocopie);
– documentele justificative din care să rezulte că beneficiază de una din scutirile prevazute Art. 456,464,469 – (1)
– legitimaţie de veteran de război/văduvă de război;
– certificat de încadrare în grad de handicap grav, accentuat sau gradul I de invaliditate;
– hotărârea care atestă calitatea de beneficiar al Decretului nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată cu începere de la 6 mai 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizoneri;

Back To Top